משלוח מהיר עד הבית חינם בכל הזמנה מעל 299₪

חופשת לידה

המסע להבאת ילד לעולם הוא מסע ארוך, שלא בהכרח מתחיל עם ההפריה עצמה. במקביל, יש גם את ההיריון, שהוא לכשעצמו אתגר של ממש, גם כאשר הוא עובר בקלות ועל אחת כמה וכמה שצצות ועולות במהלכו לא מעט בעיות ומורכבויות שונות. חופשת לידה היא תקופה מיוחדת, המקובלת בכל העולם, תקופה שבה האם הטרייה (וגם האב, לעיתים) יכולה לקחת פסק זמן מכל טרדות היום יום האחרות ולהתמקד בעצמה ובתינוק הטרי. יש חשיבות רבה מאד לתקופה הזו והיא ניתנת בהתאם לחוק במדינה. נשים רבות מנצלות אותה עד תומה, אחרות מקצרות אותה ויש את אלו המעדיפות להאריך אותה לפרק זמן ארוך יותר, מכפי שקובע החוק או אפילו להעביר את הזכות לכך לבן הזוג.

מהי חופשת לידה

חופשת לידה (חל”ד) היא חופשה בתשלום ברוב המקרים, הניתנת לאישה שזה עתה ילדה (או לבן הזוג שלה) וגם במקרים של אימוץ והולדת תינוק בעזרת פונדקאית. חופשה זו מאפשרת לאישה להתאושש הן מההיריון עצמו והן מהלידה ולאפשר לה להעניק טיפול לתינוק בתקופה הראשונה לחייו (התקופה הקריטית ביותר). חופשה זו (שבפועל היא לא תמיד מנוחה ופסק זמן של ממש) מקובלת מאד במדינות רווחה רבות והאורך שלה, כמו גם אופייה, משתנים ממקום למקום. על פי החוק כוללת החופשה הזו שלושה אלמנטים, כאשר הראשון הוא שמותר ליולדת הטרייה לקחת את החופשה ואסור במקביל להעסיקה, השני הוא הגנה מפני פיטורין בזמן אותה חופשה והשלישי הוא מתן תשלום (ולכן זו חופשה בתשלום) לאותו הורה (האם עצמה או האב) שיצא לחופשה.

מדוע חופשת לידה חשובה כל כך

לאורך השנים בוצעו לא מעט מחקרים שדנו בעניין חופשת לידה ומידת החשיבות שלה. מטרתה העיקרית, כאמור, של חופשת הלידה היא לספק הן את צרכיו של התינוק והן את צרכיה של האם לאחר הלידה. בתקופה הראשונה לחייו של התינוק, במהלך שש החודשים הראשונים שלאחר הלידה, מתרחשת לידה נוספת, לידה נפשית, לאור הקשר ההדוק שנוצר בין התינוק לאמו. על מנת לספק את צרכיו החשובים באותה תקופה, צרכים פיזיים ורגשיים, לוקחת האם פסק זמן, ויוצאת לכמעין חופשה, המאפשרת לה לטפל בתינוק ובעצמה. השהות המשותפת הזו מאפשרת חיבור חשוב מאד בין השניים ובו זמנית גם התאוששות הדרגתית מתקופה לא פשוטה (ההיריון עצמו) וגם מהלידה.

אילו אפשרויות של חופשת לידה קיימות כיום

נהוג, ובמקומות רבים בעולם, כאמור, לאפשר, לאחר הלידה, לצאת לחופשה לידה. יחד עם זאת, ניתן לראות הבדלים מהותיים בין חופשות הלידה בעולם, הנבדלים אלה מאלה בפרמטרים שונים. באופן כללי, ניתן לראות שלושה סוגים עיקריים של חופשת לידה, שניתן למצוא אותם גם בישראל כיום. הסוג הראשון הוא חופשת אימהות. חופשת לידה זו ניתנת לאם בלבד, בין אם לפני הלידה ובין אם מיד לאחריה. מטרתה להגן על בריאותה של היולד ובריאותו של הילוד והיא נמשכת מספר שבועות. הסוג השני הוא חופשת אבהות. החופשה הזו ניתנת אך ורק לאב ובסמוך ללידת התינוק. מטרתה לאפשר לו לעזור ליולדת, לעזור בטיפול בתינוק ובילדים הנוספים האחרים במשפחה, אם יש. הסוג השלישי הוא חופשת הורות. החופשה הזו ניתנת לשני ההורים ובאופן שווה. מטרתה לאפשר להן לטפל בילדיהם, כל עוד הם אינם במסגרת חינוכית. ניתן להעביר את החופשה הזו בין בני זוג, אפשר להקצות פרק זמן מסוים להורה אחד ופרק הזמן הנותר להורה השני ועוד.

כיצד נקבעת הזכאות לחופשת לידה

כאשר מדובר בחופשת לידה הניתנת לאישה לאחר לידת התינוק, התנאי הוא לעבוד ברציפות אצל מעסיק מסוים או באותו מקום העבודה לפחות במשך שנה. במידה ואכן היה זה כך, זכאית היולדת לחופשת לידה למשך תקופה של 26 שבועות, כאשר רק חלק ממנה הוא בתשלום. נשים שעבדו במשך תקופה של פחות משנה באותו מקום עבודה או אצל אותו המעסיק, תהיינה זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות, שחלק ממנה יינתן בתשלום על פי תנאי הזכאות של דמי הלידה. גברים זכאים גם הם לקבל חופשה למשך כשבוע ולשהות עם בת הזוג שלהם באופן חופף. הזכאות לדמי הלידה הניתנים במהלך חופשת הלידה (בחלק מהזמן) נקבעת גם בהתאם לאותה התקופה שבה העובד או העובדת שילמו דמי ביטוח לאומי. בנוסף, גם נשים שילדו לידה שקטה זכאיות על פי החוק לחופשה לידה. הורים מאמצים, הורים שתינוקם נולד בסיועה של אם פונדקאית וגם הורים שמקבלים לאומנה למשך תקופה העולה על חצי שנה ילד או ילדה שגילם עד 10 שנים, זכאים אף הם לחופשה, המכונה במקרה הזה “חופשת אומנה”.

מה חשוב לדעת על חופשת לידה במקרים של אימוץ או פונדקאות

בדומה להורים ביולוגיים, גם הורים מאמצים זכאים לקבלת חופשת לידה, המכונה גם “חופשת אימוץ”. כל זאת, בתנאי שגילו של הילד המאומץ לא עולה על 10, ולאחר שאותו הורה מאמץ עבד באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק לפחות 12 חודשים רצופים. את דמי האימוץ, במהלך חופשת הלידה, יקבל במשך 15 שבועות, כאשר בתום התקופה יוכל, וללא תלות בוותק שלו לצאת לחופשה ללא תשלום. במהלך חופשה זו וגם במשך 60 ימים מסיומה, לא ניתן יהיה לפטר אותו על פי חוק. לחופשה זו זכאי רק את משני ההורים המאמצים, בהתאם לבחירתם. יחד עם זאת, אם אחד ההורים ניצל רק חלק מהתקופה, יוכל בן הזוג השני לנצל את היתרה. חופשת הלידה, או חופשת האימוץ במקרה זה, מתחילה מיד עם קבלתו של הילד המאומץ לבית הוריו המאמצים.

באשר להליך של פונדקאות, בהתאם לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, זכאי אחד ההורים המיועדים (בהתאם לבחירת בני הזוג) לצאת לחופשת לידה, כאשר במהלך תקופה זו אסור לפטרו. אם לא ניצל את כל פרק הזמן המותר לו לחופשה זו, יוכל בן הזוג השני לנצל את היתרה. לאחר חופשת הלידה הזו, יוכל אחד מההורים לצאת לחופשה ללא תשלום אם ירצה. הזכאים לכך הם הורים מיועדים, שעבדו לפחות שנה רצופה באותו מקום העבודה או אצל אותו המעסיק – אז הם יקבלו חופשת לידה למשך 26 שבועות, או, אם עבדו פחות משנה, יהיו זכאים לחופשה לידה למשך 15 שבועות.

מהו גובה תשלום דמי הלידה במסגרת חופשת לידה וכיצד הוא מחושב

כאמור, במהלך חופשת הלידה זכאית האישה לקבל דמי לידה. היא איננה מקבלת זכר בתקופה זו, כי אם תשלום מיוחד, המועבר אליה על ידי המוסד לביטוח לאומי תוך התייחסות למשך התקופה שבה שילמה דמי ביטוח לאומי. עבור יולדת ששילמה דמי ביטוח לאומי במשך 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו למועד יציאתה לחופשת לידה, או במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו לכך, תהיה היולדת זכאית לקבל דמי לידה במשך 15 שבועות. אם שולמה דמי ביטוח לאומי במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו למועד היציאה לחופשת הלידה, תהיה היולדת זכאית לקבל דמי לידה למשך 8 שבועות מתוך אותה חופשת לידה. אם היא איננה זכאית לדמי לידה עבור אותם השבועות שנותרו בחופשת הלידה, היא תמשיך ותצבור, בהתאם לחוק, את כל הזכויות הסוציאליות הנקבעות בהתאם לוותק שלה במקום העבודה (אף על פי אם בפועל לא עבדה).

האם ניתן לקצר חופשת לידה

התשובה לשאלה הזו היא כן, אך יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים כדי ליישם זאת. בכל הקשור לקיצור חופשת לידה, הדבר אפשרי ליולדת שעבדה ברציפות לפחות 12 חודשים, ובתנאי שמדובר בקיצור שאיננו נמוך מ-15 שבועות. כדי להוציא זאת לפועל, על העובדת להודיע למעסיקה מראש כשלושה שבועות לפני המועד. בנוסף, עובדת זכאית לקצר את חופשת הלידה שלה ולחזור לעבוד כבר לאחר 6 שבועות ממועד הלידה. זאת, בתנאי שבן הזוג שלה מחליף אותה ביתרה שלא נוצלה על ידה. ישנם מצבים נוספים שבהם ניתן לקצר חופשת לידה: במקרים של פטירת התינוק לאחר הלידה או לידה שקטה ובמקרים של אימוץ או לידה בעזרת אם פונדקאית.

האם ניתן להאריך חופשת לידה

הארכת חופשת לידה אפשרית במספר מצבים. במקרים של לידה עוברית, כלומר, היולדת ילדה באותה הלידה יותר מתינוק אחד, היא רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה, ומעבר לאותם 26 שבועות המוזכרים בחוק, ב-3 שבועות נוספים עבור כל תינוק. הארכת חופשת לידה אפשרית גם במקרה של אשפוז היולדת עצמה או התינוק.

האם אפשר לעבוד בזמן חופשת לידה והאם הדבר אפשרי על פי חוק

בהתאם לחוק במדינת ישראל, לא ניתן להעסיק עובדת שיצאה לחופשת לידה. הדבר רלוונטי גם לנשים עצמאיות, שאינן יכולות לעבוד בזמן שלקחו חופשת לידה ומקבלות דמי לידה, וכל זאת למעט התנהלות מסוימת המצריכה מהן את שימור העסק וניהולו (בתנאי שהדבר נעשה באופן מינימאלי). לפיכך, נשים עצמאיות רבות מחליטות לוותר על חופשת הלידה או לקצר אותה לתקופה של 6 שבועות, כדי שהעסק שברשותן לא ייפגע (לעיתים הן בוחרות להעביר את הזכאות לחופשת הלידה לבן זוגן). אפשרות אחרת, המוצעת לנשים אלו, כמו גם למעסיקים, היא להעסיק עובדים שיעזרו בתפעול העסק בזמן חופשת הלידה. ישנם מקרים בהם מעסיקים מצפים מהיולדת, שיצאה לחופשת לידה, להיות זמינה עבורם בנושאי עבודה. אף על פי שהדבר לא נדרש מבחינה משפטית, הוא קורה לא אחת בשל מהות יחסי העבודה וטיב העבודה. נשים רבות בוחרות לסייע מרחוק למרות שיצאו לחופשת לידה וגם לתת כתף במידת הצורך. יחד עם זאת, חשוב לדעת שלא ניתן לדרוש מעובדת שיצאה לחופשה לידה להמשיך לעבוד וגם במינון נמוך, ואם היא איננה מעוניינת בכך, היא יכולה לסרב.

מה חשוב לדעת על הזכויות הסוציאליות בזמן חופשת לידה

הזכות לצאת לחופשת לידה מגיעה על פי החוק וניתנת באופן אוטומטי. במהלך כל חופשת הלידה נשמר הוותק של העובדה במקום העבודה שלה וכך גם כל זכויותיה הסוציאליות, כמו ימי מחלה, פיצויי פיטורין, דמי הבראה ועוד. במהלך כל התקופה הזו חייב המעסיק להמשיך ולהפריש עבור העובדה את כל ההפרשות החודשיות עבור ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות או קופת גמל (או היו כאלו) ואם העניק לעובדיו במהלך התקופה גם שי לחג, עליו להעניק כזה גם לעובדת או לעובד שיצאו לחופשת לידה.

מהן זכויותיה של היולדת לאחר הלידה

בין אם זו היולדת עצמה ובין אם בן הזוג שלה, עובדת או עובד, היוצאים לחופשת לידה, זכאים, לרוב, להטבות מס שונות, כבר באותה שנת המס שבה נולד התינוק. אם הם יצאו לחופשת לידה וקיבלו דמי לידה, הם יהיו זכאים לקבל החזרי מס, שכן מס ההכנסה שנוכה ממשכורתם חושב עוד לפני שקיבלו נקודות לאור הולדת התינוק. בנוסף, יהיו זכאים הן האם והן האב לקבל נקודות זיכוי רטרואקטיביות ממס ההכנסה גם אם לא מימשו את חופשת הלידה. אם חופשת הלידה קוצרה עוד לפני שהסתיימה שנת המס שבה נולד הילד, ניתן יהיה ליהנות מהטבה רטרואקטיבית. יש להגיש, לפיכך, בקשה לקבלת החזר מס על אותה השנה שבה נולד התינוק. ישנן נקודות זיכוי במס להורים לפעוטות מתחת לגיל 6 וישנן נקודות זיכוי להורים לילדים עד לגיל 18.

מה מותר או אסור לעשות בזמן חופשת לידה – הן לעובד/ת והן למעסיק/ה

בזמן חופשת לידה אסור לפטר את העובדת. אשפוז של תינוק או אשפוזה של היולדת, כמו גם ימי חג וימי אבל אינם עוצרים את רצף חופשת הלידה ולא ניתן יהיה להאריך אותה או לפצל אותה בגלל. בזמן חופשת לידה זכאיות אימהות לסיוע במימון משפחתונים ומעונות יום, וזאת לצד הטבות המס, כאמור, הניתנות להן לאחר הלידה. בכל הקשור לנסיעות לחו”ל בזמן חופשת הלידה – הדבר הוא אפשרי ואיינו פוגע בזכאות לקבלת דמי לידה. באשר לבן הזוג של האישה היולדת, כל נסיעה לחו”ל תפסיק את תקופות ההורות שלו המזכה בקבלת דמי לידה לבן זוג. הדבר רלוונטי בין אם האב יוצא לחופשת לידה יחד עם חופשת הלידה של בת הזוג ובין אם מחליף אותה או לוקח חלק ממנה כדי שתוכל לחזור למקום העבודה שלה מוקדם יותר. באשר לקצבת לידה חודשית – היא ניתנת במקרים שבהם הפכו העובד/ת להורים לשלושה ילדים בו זמנית (או יותר). הדבר רלוונטי גם במסגרת של אימוץ 3 ילדים בו זמנית (או יותר) וגם כאשר נולדים 3 ילדים (או יותר) בהליך של פונדקאות. הקצבה המיוחדת הזו ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי למשך תקופה של 20 חודשים, וזאת יחד עם דמי הלידה וקצבת הילדים.

מה עושים במקרים של פגיעה בזכויות הורים בכל הקשור לנושא חופשת לידה

החוק, כאמור, מתייחס לחופשת לידה על כל היבטיה ומציין את כל הזכויות המגיעות להורים במהלך חופשה זו ואף לאחריה. לצערנו, יש לא מעט מקרים של הפרה בוטה של זכויות אלו, בין אם כלפי האם היולדת ובין אם כלפי בן הזוג. במקרים כאלה, חשוב מאד להיעזר בגורמים משפטיים מקצועיים, עורכי דין המתמחים בכך, שיוכלו לסייע בהתמודדות עם המצב ובשמירה על הזכויות המגיעות להורים בהתאם לחוק. עורכי דין אלה ייצגו את הפונים אליהם אל מול כל המסגרות הקיימות, לרבות המעסיק, ויפעלו בפן המשפטי כדי לאפשר לאם, לאב או לשני בני הזוג לקבל את המגיע להם בעניין חופשת לידה והזכויות האחרות, הנלוות לכך. חשוב מאד להכיר את החוק, להבין את הזכויות ולדעת שיש לא מעט מה לעשות במקרים של הפרה ופגיעה.

יש וודאי לא מעט עניינים שמעסיקים אתכן, עתה בזמן ההיריון. ביניהם גם חופשת לידה. אך בפן הפרקטי יותר, סביר שתחפשו מוצרים מיוחדים, שיעבירו לכם בנעימים את ההיריון, הרגעים שלאחר הלידה ואת התקופה הראשונה לחייהם של הקטנטנים. אצלנו, ב – Tinokot, תמצאו מבחר של פתרונות מאיכות גבוהה, לרבות כריות היריון שיעזרו לכן או לבת הזוג שלכם עוד בזמן ההיריון עצמו ומוצרים שונים, כמו כרית הנקה, קרם למניעת סימני מתיחה ועוד. לקבלת מידע אודות מוצרינו ומענה לכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותכן ולרשותכם בטלפון 052-478-4787

רוצים מידע נוסף?

יש לכם שאלה? רוצים לדעת מידע נוסף? יש דברים שלא קיבלתם להם מענה כאן באתר? השאירו פרטים כאן למטה, נציג שלנו יחזור אליכם וישמח לעזור ולתת מידע נוסף.